~ Rechten ~

Wombat bv

Website

Gebruik namen en figuren uit de boeken

  • De namen en figuren uit het werk van Annie M.G. Schmidt – zoals Pluk van de Petteflet, Jip en Janneke, Otje, Floddertje, Dikkertje Dap, Het Beertje Pippeloentje, Zuster Klivia, etcetera én de naam Annie M.G. Schmidt mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
  • Kinderdagverblijven en scholen kunnen een licentie voor onbepaalde duur aanvragen, waarbij een eenmalige vergoeding wordt gevraagd. Neem hiervoor contact op met Wombat bv: info.wombat@kpnmail.nl

Gebruik van fragmenten/illustraties uit het werk

  • Als u een fragment, gedicht of illustratie wilt overnemen, heeft u altijd vooraf toestemming nodig van Uitgeverij Querido. Mail uw verzoek daarom van tevoren naar Uitgeverij Querido: rights@wpgmedia.nl

Gebruik illustraties Fiep Westendorp

Gebruik theaterstukken

  • Professionele gezelschappen/producenten kunnen zich wenden tot Wombat bv: info.wombat@kpnmail.nl
  • Amateurgezelschappen in Nederland: Tekstboeken van bestaande theaterteksten ten behoeve van musical- en toneelopvoeringen zijn verkrijgbaar via De Toneelcentrale: mail@toneelcentrale.nl / www.toneelcentrale.nl. Zij dragen ook zorg voor de afhandeling van de auteursrechten.
  • Amateurgezelschappen in België: Tekstboeken van bestaande theaterteksten ten behoeve van musical- en toneelopvoeringen zijn verkrijgbaar via Auteursbureau ALMO: info@almo.be / www.almo.be. Zij dragen ook zorg voor de afhandeling van de auteursrechten. Een uitzondering geldt voor Ja zuster, nee zuster; dit script kunt u aanvragen bij De Toneelcentrale (hierboven vermeld).

Foto’s en illustraties

  • Op alle foto’s en illustraties op deze site rust het copyright van de fotograaf of de illustrator